1 ENOVA oppgradering

Oppgave

Vi har utført kontrollberegninger basert på ENOVA sin kjøpsveileder "Oppgradering av bygningskroppen", som kan lastes ned fra ENOVA sine nettsider. Hovedformålet er å finne ut om oppgraderingstiltak som ENOVA foreslår i veilederen kan verifiseres med egne energiberegninger. Kjøpsveilederen kan lastes ned fra disse sidene.

Beregningseksempel fra ENOVA sine sider tar utgangspunkt i ferdighuset "Moelven Senior", som eksempel på oppgradering av et typisk hus fra 1970-tallet.

Energiberegninger ble utført med programmet SIMIEN (6.016) fra ProgramByggerne AS, som er det mest vanlige energiberegningsprogrammet i Norge.

Kriterier

ENOVA legger forskjellige kriterier til grunn, hvor mye støtte en kan få til oppgraderingen av en bolig. Støttesatsene er koblet til oppnådd energinivå etter oppgraderingen, hvor energinivå 3 gir minst og energinivå 1 mest støtte.

Kravene som må oppnås er avhengig av relatert til disse faktorene, og er forskjellig for hver av de 3 energinivåene.

 1. Boligstørrelse
  Det finnes 3 forskjellige størrelseskategorier, der kravene er strengere for jo større boligen er.

 2. Programvare
  Det stilles strengere krav til energitallene når beregningen utføres med et annet program enn ENOVA sin tilleggsmodul til energimerkeordningen.

Rent praktisk må energiberegninger dokumentere at disse 2 kriterier er oppfylt.

 1. Varmetapstall

 2. Netto energibruk

Beregningseksempler

Det ble gjennomført disse beregninger:

Energinivå

Energiberegninger

 1. Originalhus fra 1970-tallet

 2. Oppgradering til energinivå 3

 3. Oppgradering til energinivå 2

 4. Oppgradering til energinivå 1

Areal

 1. Bolig med 97m2 på ett plan (original)

 2. Bolig med 2*97m2 på ett plan

 3. Bolig med 2*97m2 på to plan

 4. Bolig med 3*97m2 på ett plan

 5. Bolig med 3*97m2 på tre plan

Anmerkninger til beregninger

 • Kjelleretasjen er ikke modellert, men lagt inn som gulv mot uoppvarmet rom/sone (uoppvarmet kjellerrom)

 • Det er lagt inn 200mm isolasjon i gulv mot kjeller, også i originalhuset. (U=0,22 W/m2.K). Dette er mer i samsvar med Moelven sine originale brosjyrer. Når det gjelder oppgraderte bygg, så har de fått 250mm gulvisolasjon, med U=0,14 W/m2.K.

 • Oppgraderte bygg har blitt modellert med balansert ventilasjon med 80% varmegjenvinning.

Resultater

Resultatene av beregninger er plottet mot ENOVA sine støttekrav, gitt for energinivå, boligstørrelse og brukt programvare.

Det er valgt disse betegnelser.

 • "E" angir ENOVA beregning (kfr. kjøpsveileder)

 • "S" angir beregninger med SIMIEN.

 • Det første tallet etter "-" angir energinivå. 3-tallet betyr at det verifiseres mot energinivå 3.

 • De resterende tall/bokstaver angir størrelse

  • 1 angir 1 boligenhet, 2 angir dobbel størrelse, 3 angir trippel størrelse

  • "h" angir horisontal plan (alt på ett plan), "v" angir løsning på 2 eller 3 plan.

Konklusjon

Etter det vi kan se gir beregninger følgende konklusjon.

 1. Det er bare 2 av 15 beregninger utført med SIMIEN, der det er mulig å oppfylle kravene som ENOVA stiller. Begge disse gjelder laveste energinivå (klasse 3), og begge er boliger med mer enn 1 etasje.

 2. Det er ingen beregninger med boliger over 100m2 som ligger på ett plan, som ligger i nærheten av å oppfylle ENOVA sine energikrav. Vi anser det som bortimot umulig at større boliger som ligger på ett plan kan oppfylle støttekravene med de tiltakene som er skissert i ENOVA sin eksempel. Her er det især varmetapskravet som er umulig å oppfylle etter vår vurdering.

Med bakgrunn i disse betraktninger stiller vi især spørsmål om hvorfor energikravene til beregninger utført med andre programmer er så mye strengere enn det som gjelder for ENOVA sin tilleggsmodul til energimerkeordningen.

Vedlegg / nedlasting

bygningsfysikk.node.no_1 ENOVA